HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE

FAQ

Vragen over lidmaatschap

Op het inschrijfformulier kun je aangeven wat jouw vrijwilligersrol binnen HC Oranje-Rood zou kunnen zijn. Na ontvangst van dit formulier wordt contact met je opgenomen om te kijken waar en wanneer je inzetbaar bent als vrijwilliger bij HC Oranje-Rood.

Of stuur een mailtje naar [email protected] 

Een duo-lidmaatschap kun je aanvragen door een mail aan onze ledenadministratie ([email protected]) te sturen met je naam en team.
 
De aanvraag dient voor aanvang van het seizoen in het bezit van HC Oranje-Rood te zijn. Voor seizoen 2021-2022 moet je dus uiterlijk 1 augustus 2021 aangeven of hiervan gebruik wil maken.

Dat ligt aan het moment waarop je stopt met spelen vanwege je zwangerschap.

In onze contributievoorwaarden worden in hoofdstuk 4 de voorwaarden genoemd om in aanmerking te komen voor restitutie (en hoe je een restitutieverzoek indient). Wanneer je aan deze voorwaarden voldoet, geldt bij de bepaling van eventuele restitutie het volgende:

Per seizoen wordt gekeken naar het contributieverschil tussen ‘spelend- en niet spelend lid’ voor 3 maanden (indien afwezig tijdens volledige herfst- of lentecompetitie) of 6 maanden (indien afwezig tijdens volledige herfst- en lentecompetitie). De competitieplanning conform de speeldagenkalender van de KNHB wordt hierbij gevolgd.

Dit betekent concreet:

 

Omdat het in bepaalde situaties gunstiger kan zijn om bij een kinderwens/zwangerschap tijdelijk je lidmaatschap op te zeggen, is in de contributievoorwaarden opgenomen dat je geen inschrijfkosten hoeft te betalen als je binnen 7 jaar na uitschrijving weer lid wordt.

 In de situatie waarin je niet vroegtijdig opzegt en vervolgens zwanger raakt gedurende het seizoen dat je spelend lid bent, kun je naast een restitutieverzoek, ook nog een beroep doen op een leuk extraatje: wanneer het geboren kind binnen 7 jaar gaat hockeyen bij HC Oranje-Rood, hoef je geen inschrijfkosten voor dit kind te betalen. Kraamcadeautje van de club! Wil je hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan een verzoek met geboortekaartje naar: [email protected].

We hebben binnen onze vereniging een toenemend aantal senioren teams met veel leden. Gezellig, ieder lid is hartelijk welkom! Er waren bij beide clubs (MHC Oranje Zwart en EMHC)  verschillende regelingen voor deze grote teams. HC Oranje-Rood komt deze teams ook tegemoet en heeft hiervoor één regeling opgesteld: de ‘teamcompensatie’. Wat dit precies inhoudt en wie hiervoor in aanmerking komen lees je hieronder. Ook hieronder de toelichting wat duo-lidmaatschap inhoudt.

 

Teamcompensatie
De Oranje-Rood teamcompensatie houdt in dat 1-5% van de totale contributie per team wordt teruggestort in de vorm van een saldo op de bierpas, dit saldo kan worden besteed aan de bar in ons clubhuis.  Deze compensatie is voor grote teams bijna gelijk aan de contributie van een speler.

 

Om aanspraak te maken op deze regeling dient het team te bestaan uit 12-18 fulltime spelers (waarbij duo-leden voor 50% tellen). De teamcompensatie wordt toegekend op het moment dat alle spelers in het team de volledige contributie betaald hebben (eventueel na de laatste betalingstermijn). Wanneer alle contributiegelden ontvangen zijn zal de aanvoerder een mail krijgen over de afhandeling van de bierpas.

 

Duo-lidmaatschap

 • Het team bestaat minimaal uit 16 leden, waarbij duo-leden voor 50% (‘halve lid’) tellen. Dus bijvoorbeeld de volgende combinaties zijn mogelijk:
  - 16 fulltime leden + 0 duo-leden
  - 15 fulltime leden + 2 duo-leden
  - 14 fulltime leden + 4 duo-leden
  - 13 fulltime leden + 6 duo-leden

 • Een duo (dus 2 duo-leden) dienen zich gelijktijdig aan te melden en aan elkaar gekoppeld te zijn. Een duo-lid telt als 0,5 lid. 

 • Een duo-lid is speelgerechtigd voor 50% van de officiële wedstrijden, maar kan volledig meetrainen.

  

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande, stuur dan een e-mailbericht aan [email protected]

 

Bij inschrijving ontvang je een lidnummer.

Dit lidnummer kun je terugvinden op de contributie-factuur die je begin augustus 2019 kunt verwachten in je mailbox (op 'mailadres (financiele zaken)').

Het machtigingsformulier dat je moet invullen om aan te geven dat je in één of vier termijnen de contributie wil gaan betalen, wordt ook gevraagd om dit lidnummer. Als je dat nu niet terug kunt vinden, is dat geen probleem. Ook zonder dit lidnummer verwerken we het machtigingsformulier, mits de rest maar volledig ingevuld en het formulier ondertekend is.

Begin augustus 2019 zullen alle leden nieuwe inloggegevens (lidmaatschapsnummer en wachtwoord) ontvangen voor onze Oranje-Rood app en site. 
Duo-lidmaatschap betekent dat je maximaal aan de helft van alle competitiewedstrijden meedoet, als duo-lid mag je wel deelnemen aan alle teamtrainingen en -activiteiten en ben je natuurlijk ook welkom bij alle clubactiviteiten. Duo-lidmaatschap kent een speciale contributie (zie 'contributies' onder 'lidmaatschap' op deze site).

Vragen over facturen/contributie

Jouw keuze voor automatische incasso kun je kenbaar maken door dit te mailen naar [email protected]
Aanmeldingen na genoemde datum kunnen nog slechts in 1 termijn via automatische incasso betalen.

Incasso van de contributie voor het veld zal plaatsvinden eind aug, eind sept, eind okt en eind nov. Het innen van de contributie van de zaal zal eind december plaatsvinden.

Nieuwe leden kunnen zich slechts aanmelden na goedkeuring voor automatische incasso.

HC Oranje-Rood heeft 3 belangrijke activiteiten die geld kosten, en waar we dus ook inkomsten voor moeten genereren. Uitgangspunt is dat elke activiteit zijn eigen inkomsten genereert.

In onderstaand overzicht geven we op hoofdlijnen inzicht in de voornaamste bronnen van inkomsten en de uitgaven.

1.Vereniging
De vereniging zijn alle hockeyende leden van funkey tot en met veteranen, in teamverband, trainingsleden, en ook een paar niet spelende leden. Enige bron van inkomsten is de contributie van de leden.

Deze wordt als volgt uitgegeven:


2. Exploitatie 

Exploitatie houdt zich bezig met ons complex: het clubhuis, de velden en alles wat daarmee samenhangt. De inkomsten van Exploitatie zijn de opbrengsten van de horeca en de veldkosten, die door de vereniging worden betaald.  

De uitgaven van de exploitatie zijn ook weer de kosten van de huur en onderhoud van de velden (aan de gemeente en aan banken) en de kosten aan het complex. Dat gaat dan over de rente en aflossing van de hypotheek, energie, verzekeringen, schoonmaak, verwerking afval, en samen met de gemeente , die eigenaar van het kleedkamers van het clubhuis is zorgen we in een VVE (vereniging van eigenaren) samen voor het onderhoud.


3. Topsport
Onder Topsport verstaan we de leden van de 1ste lijnteams, van D jeugd tot en met Dames en Heren 1. De inkomsten van Topsport komen van onze sponsoren en van de topsportbijdrage voor de jeugdleden (extra bedrag bovenop de reguliere contributie, zie hiervoor ook het contributieoverzicht). Topsport wordt dus niet gefinancierd door onze leden die geen deel uitmaken van Topsport en onder de Vereniging vallen. Topsport zorgt zelf voor de benodigde inkomsten.

De uitgaven van Topsport zijn de kosten van alle Top-trainers, materialen en de kosten van Dames 1 en Heren 1.

Op onze site onder 'contributies' zijn al onze contributies 2020-2021 te vinden, in de bijlage (als link onderaan pagina te vinden) zijn alle voorwaarden te downloaden.
De automatische incasso van de eerste termijn van de contributie voor 2020-2021 door HC Oranje-Rood kun je 28 augustus 2020 verwachten.

Als je gekozen hebt voor automatische incasso in één termijn, dan wordt het totaalbedrag van jouw contributie voor 2020-2021 eind augustus geïncasseerd.

Als je gekozen hebt voor automatische incasso in vier termijnen, dan wordt de eerste termijn van jouw contributie voor 2020-2021 eind augustus geïncasseerd, de tweede termijn eind september, de derde termijn eind oktober en de vierde termijn eind november.

Vragen over tenue

Het tenue van Hc Oranje Rood is alleen verkrijgbaar bij Gunneman sports op de Aalsterweg 83 in Eindhoven. 

https://www.gunnemansports.nl 

Merkrecht

Hockeyclub Oranje-Rood heeft haar merk (naam en logo) gedeponeerd. Het is daarom  op geen enkele wijze toegestaan om dit merk te gebruiken door dit bijvoorbeeld af te drukken op kleding, vlaggetjes en andere parafernalia. Dit is alleen toegestaan wanneer daartoe expliciet toestemming is verleend. Neem voor vragen omtrent commercieel gebruik van het merk contact op met clubmanager Babette van der Velden ([email protected]).


Hockeyclub Oranje-Rood heeft uitsluitend aan Reece een exclusieve licentie verstrekt om naam en/of logo af te drukken op alle sportkleding. Zij werkt daarvoor samen Gunneman Sports B.V. te Eindhoven.

Praktisch betekent het dat het niet is toegestaan om  het merk/logo Oranje-Rood af te drukken op sportkleding van een ander merk dan Reece. Wanneer het niet gaat om sportkleding dan is het advies om hiertoe schriftelijk een voorstel te doen aan het bestuur t.a.v. Kim van Rosmalen ([email protected]


Op onrechtmatig gebruik van het merk (naam en logo) zullen sancties genomen worden. 

Vragen over seizoen 2020-2021

Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de invulling van ons trainingsschema, voor een aantal teams zijn we nog op zoek naar trainers. 


Als je je aan wil melden als trainer voor één van onze juniorenteams, dan graag een mail naar onze technisch manager junioren op [email protected] 


Als je je aan wil melden als trainer voor één van onze jongste jeugdteams, dan graag een mail naar Francis Beks, onze technisch verantwoordelijke jongste jeugd op [email protected] 

Voor het reserveren van de velden in de vakantie periode kan door de teammanager, -trainer of -coach contact worden opgenomen met Monique Ward via [email protected] 


Alle teamindelingen zijn vanaf begin juli te vinden onder het beveiligde deel van onze HC Oranje-Rood site en app. Ieder lid kan hiervoor nieuwe inloggegevens per mail aanvragen via [email protected] 


Vragen over invallen

Invallen in een lager spelend team mag alleen als aan de volgende regels wordt voldaan:
1.      Er mag alleen worden ingevallen in een lager spelend team als dat team geen mogelijkheid heeft tot het regelen van invallers uit een voor hun lager of op gelijk niveau spelend team;
2.      Invallen in een lager team mag als het lager spelende team 11 of minder aan de wedstrijd deelnemende (eigen)spelers over heeft;
3.      Het lager spelend team mag maximaal twee spelers lenen uit maximaal 1 klasse hoger dan normaal toegestaan (zie meer informatie in het bondsreglement van de KNHB).
Spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen bij een op een gelijk niveau of hoger spelend team, ongeacht het aantal eigen spelers dat een team beschikbaar heeft.
Onder een op gelijk niveau of lager spelend team wordt verstaan:
1.      Een team dat binnen dezelfde leeftijdscategorie in dezelfde klasse of in een lagere klasse speelt;
2.      Een team dat in een lagere leeftijdscategorie maximaal 1 klasse hoger speelt; Indien er vanuit een lagere leeftijdscategorie wordt ingevallen bij een hogere leeftijdscategorie en het verschil groter is dan 1 leeftijdscategorie, dan geldt dat er per leeftijdscategorie een klasse bij komt.
3.      Een team dat in een hogere leeftijdscategorie minimaal 1 klasse lager speelt dan het team waarin wordt ingevallen. Invallers dienen hierbij te voldoen aan de leeftijdsgrenzen binnen de leeftijdscategorie waarin ze invallen. 

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen

Als je het volgende seizoen niet meer wilt of kunt hockeyen, vergeet je dan niet tijdig je lidmaatschap op te zeggen om te voorkomen dat je volgend seizoen weer contributie moet betalen? 


Stuur voor 15 juni een e-mail aan [email protected] 

Je opzegging wordt per mail bevestigd en is dan definitief.


Als ouders nu al weten dat hun kind(eren) niet doorgaan met hockeyen stellen we het op prijs dat zo spoedig mogelijk te weten. Dan weten we of er voor nieuwe aanmeldingen een plekje in een team voor volgende seizoen zal zijn. 


Let op: de coach, trainer, teamgenoot of aanvoerder zijn natuurlijk graag van je plannen op de hoogte, maar het hen laten weten geldt niet als (officiële) opzegging!