HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE

Tucht en vertrouwen

HC Oranje-Rood wil een hockeyclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en plezier beleeft aan de hockeysport. Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken.

Hiervoor is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Deze fungeert als eerste opvang voor leden (hockeyers, ouders, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag m.b.t. de algemeen geldende gedragsregels. De VCP biedt een luisterend oor, werkt vertrouwelijk, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Deze hulp zou kunnen bestaan uit contact met een Vertrouwenspersoon, in geval van ongewenste situaties die een persoonlijk karakter hebben of die mensen in verlegenheid kunnen brengen. Daarbij geldt, snel en veilig melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie zodat deze niet verergert en herhaling kan worden voorkomen.

Daarnaast is er binnen HC Oranje-Rood een Tuchtcommissie. Deze adviseert het bestuur over situaties waarbij leden van HC Oranje-Rood zich, individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) hebben ‘misdragen’. Dat betekent: gedragen in strijd met de statuten en reglementen van de KNHB en/of van onze eigen hockeyclub.

Ook kan de Tuchtcommissie adviseren over situaties van (vermeend) wangedrag door mensen die zich op het terrein van HC Oranje-Rood bevonden, ook als ze geen lid zijn van de club. De Tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd van het bestuur, bijvoorbeeld klachtbrieven van andere clubs, notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen één team of bij een individuele speler.

Daarnaast kan iedereen, lid of geen lid, een klacht indienen bij de Tuchtcommissie, wanneer bovenstaande situaties zich voordoen. In de bijlage  vind je:
  • de contactinformatie van de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de Vertrouwenspersonen;
  • de werkwijze van de Tuchtcommissie;
  • de gedragsregels van HC Oranje-Rood.