HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE

Tucht en vertrouwen

HC Oranje-Rood wil een hockeyclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en plezier beleeft aan de hockeysport. Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken.

Hiervoor is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld, Feige Brink. Zij fungeert als eerste opvang voor leden (hockeyers, ouders, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag m.b.t. de algemeen geldende gedragsregels. Feige biedt als VCP een luisterend oor, werkt vertrouwelijk, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Ze kan je bijvoorbeeld verwijzen naar onze vertrouwensartsen Esther Visscher en/of Frederieke de Bever, of naar jouw huisarts, naar een (jeugd)hulpinstantie of naar de politie.

Met Feige kan je praten over zaken zoals: pesten en gepest worden, grensoverschrijdend gedrag (de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig), een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag (je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft) of bijvoorbeeld je jezelf in algemene zin niet veilig voelt.
Daarbij geldt, snel en veilig melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie zodat deze niet verergert en herhaling kan worden voorkomen.

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven of van op de hoogte bent. 

 

Contact met Feige als vertrouwenscontactpersoon? Feige is als vertrouwenscontactpersoon op de volgende manieren te bereiken: Telefonisch, via sms of app: 06 49 42 35 98 of per e-mail: [email protected]

Feige is als vertrouwenscontactpersoon de enige die deze berichten kan beluisteren of lezen.

Als je jouw verhaal liever kwijt wilt aan iemand buiten Oranje-Rood, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt ook met je vragen, je twijfels, of om je verhaal te vertellen contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland


Tuchtcommissie:

Daarnaast is er binnen HC Oranje-Rood een Tuchtcommissie. Deze adviseert het bestuur over situaties waarbij leden van HC Oranje-Rood zich, individueel of als groep, op of buiten de club (vermeend) hebben ‘misdragen’. Dat betekent: gedragen in strijd met de statuten en reglementen van de KNHB en/of van onze eigen hockeyclub.

Ook kan de Tuchtcommissie adviseren over situaties van (vermeend) wangedrag door mensen die zich op het terrein van HC Oranje-Rood bevonden, ook als ze geen lid zijn van de club. De Tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd van het bestuur, bijvoorbeeld klachtbrieven van andere clubs, notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen één team of bij een individuele speler.

Daarnaast kan iedereen, lid of geen lid, een klacht indienen bij de Tuchtcommissie, wanneer bovenstaande situaties zich voordoen. In de bijlage vind je: 
  • de contactinformatie van de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de Vertrouwensartsen;
  • de werkwijze van de Tuchtcommissie;
  • de gedragsregels van HC Oranje-Rood.