HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE

VOG voor vrijwilligers van HC Oranje-Rood


HC Oranje-Rood wil een sociaal veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan hockeyen en waar ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten. Met ruim 1700 jeugdleden zijn er dagelijks veel activiteiten op ons complex, waarbij onze vrijwilligers zich inzetten om onze jeugd te begeleiden. Goede begeleiding is een van de voorwaarden voor een veilig sportklimaat.


Op HC Oranje-Rood doen we dit door onze trainers, coaches en managers te helpen met informatie- en cursusavonden. Voor de hele club is het belangrijk om gewenst gedrag binnen en buiten de lijnen bespreekbaar te maken. Daarnaast zijn er ook een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon en vertrouwensartsen bij wie, indien nodig, kan worden aangeklopt. De invoering door het bestuur van een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’) voor trainers, coaches, managers en relevante commissieleden/coördinatoren is hierop een aanvulling. Dit beleid wordt actief ondersteund door de KNHB, NOC*NSF. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van onze vrijwilligers. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een (andere) sportvereniging kunnen gaan uitoefenen. We beseffen ons terdege dat een VOG geen waterdichte maatregel is. De VOG is slechts een van de middelen en zeker geen doel op zich. Het past wel in het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen en helpt ons in onze doelstelling een (sociaal) veilige vereniging te zijn voor al onze leden. • Actief als coach, trainer, manager of commissielid/coördinator?


Ben jij actief met trainen, coachen of managen van een jeugdteam en ben je ouder dan 18 jaar? Dan is het vanaf nu verplicht om een VOG te overleggen. Deze verplichting geldt ook indien je ouder bent dan 18 jaar en vanuit een andere rol (bijvoorbeeld commissielid of coördinator) betrokken bent bij onze jeugd. Op HC Oranje-Rood spreken we specifiek over een VOG die hoort bij het uitoefenen van een functie bij een sportvereniging, in het bijzonder het trainen, coachen of begeleiden van jeugdteams. Een VOG is drie jaar geldig.


 

• Aanvraagprocedure


De aanvraag voor een VOG wordt gestart door HC Oranje-Rood en verloopt elektronisch. De vrijwilligers die een VOG moeten kunnen overleggen, zullen eerst een mail ontvangen van HC Oranje-Rood met de melding dat de aanvraag voor een VOG in gang gezet wordt. Vervolgens ontvangt men een mail van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) met een link naar de VOG aanvraag. Let op: deze link is 30 dagen geldig. Door de link aan te klikken kun je de VOG-aanvraag voltooien. De VOG ontvang je per post. We willen je vragen om een kopie van de VOG op te sturen naar [email protected].


Wanneer je geen VOG kunt overleggen kun je helaas geen coach, trainer, manager, commissielid/coördinator meer zijn. Daarin trekken wij een duidelijke lijn, anders heeft invoering geen zin.


Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een VOG indien bovenstaande aanvraagprocedure wordt gevolgd.


Mocht je vragen hebben dan kun je deze richten aan [email protected]