HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE

Lidmaatschap Contributie

Bij de ALV van 16-05-2022 is onderstaande contributie vastgesteld voor seizoen 2022/2023.

HC Oranje-Rood ALV 16-05-2022
Contributiestaffel S2022/2023
Senioren 24 jaar en ouder * € 409
Senioren t/m 23 jaar oud (peildatum 1 okt) * € 336
Donderdagavond competitie * € 286
Trimhockey inclusief competitie * € 286
Retour senioren competitie* horecapas:
# Full time betalende teamleden 12 t/m 14 -1%
# Full time betalende teamleden 15 t/m 17 -2%
# Full time betalende teamleden 18 en meer -5%
O18-O12 jeugd € 349
O10/O9/O8 € 311
Benjamins (O7) en Funkeys (O6/O5) Jongste Jeugd € 202
Trimhockey exclusief competitie € 200
G-hockey € 195
Trainingslid € 200
Niet spelend lid € 157
Introductie lid ** € 36
Duoleden senioren zondag € 324
Duoleden senioren donderdag € 227
Gezinskorting € 927 + 50% erboven
Combi tarief 50% korting 2de lidm
Additioneel:
Topsport O18-1/O16-1 € 208
Topsport O14-1 € 169
Topsport O12-1 € 131
Zaalhockey Jr € 84
Zaalhockey per Seniorenteam € 659
Zaalhockey Sr geen veldlid € 52

TOELICHTING
* Indien je een machtiging tot automatische incasso afgeeft voor het innen van je contributie, is termijnbetaling ( 4 termijnen, te weten eind aug, eind sept, eind okt en eind nov) mogelijk. Verzoeken voor termijnbetaling kunnen uiterlijk tot 1 augustus voor het komende seizoen worden ingediend bij [email protected]

* Bij betaling in 1 termijn via automatische incasso wordt het bedrag eind augustus van het seizoen geïncasseerd. Bij factuurbetaling moet het bedrag voor eind augustus worden overgemaakt.

* Termijnen worden gespecificeerd op de factuur.

* Eenmalig inschrijfgeld voor nieuwe leden: € 62,-

* Indien er sprake is van gezinscontributie dan is deze berekend op basis van de van toepassing zijnde individuele contributies (exclusief Zaalhockey, Tophockey toeslag en éénmalig inschrijfgeld).

* Vaststelling geschiedt eenmalig aan het begin van het verenigingsjaar.

* Definitie gezin: een gezin bestaat uit ouder(s) en kinderen (t/m 18 jaar (vóór 1 oktober)) woonachtig op hetzelfde adres.

* Opzegging schriftelijk per mail vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar via [email protected]. Enkel en alleen A-jeugdleden die gaan studeren kunnen vóór 1 juni uitstel aanvragen voor opzegtermijn tot 15 augustus.

* Voor de overige voorwaarden m.b.t. inschrijfgeld, contributie, niet tijdige betaling, restitutie en opzegging wordt verwezen naar de contributievoorwaarden (als PDF bijgevoegd).

** Eenmalig te gebruiken voor nieuwe potentiele leden, lopend vanaf 1 mei tot 31 juli (3 maanden), geldt alleen voor deelname aan trainingen niet aan wedstrijden. Indien iemand het seizoen erop lid wil worden, betaalt deze persoon inschrijfgeld en normaal geldende contributie.

Contributievoorwaarden seizoen 2022-2023