HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE

Lidmaatschap Contributie

Bij de ALV van 19-05-2021 is onderstaande contributie vastgesteld voor seizoen 2021/2022.

HC Oranje-Rood ALV 19-05-2021
Contributiestaffel S2021/2022
Senioren 24 jaar en ouder * € 397 
Senioren t/m 23 jaar oud (peildatum 1 okt) * € 326
Donderdagavond competitie * € 278
Trimhockey inclusief competitie * € 278
Retour senioren competitie* horecapas:
# Full time betalende teamleden 12 t/m 14 -1%
# Full time betalende teamleden 15 t/m 17 -2%
# Full time betalende teamleden 18 en meer -5%
A-D jeugd € 339
E8/E6 en F jeugd € 302
Benjamins, Funkey en Munkey Jongste Jeugd € 196
Trimhockey exclusief competitie € 194
G-hockey € 189
Trainingslid € 194
Niet spelend lid € 152
Introductie lid ** € 35
Duoleden senioren zondag € 315
Duoleden senioren donderdag € 220
Gezinskorting € 900 + 50% erboven
Combi tarief 50% korting 2de lidm
Additioneel:
Topsport A1 en B1 € 202
Topsport C1 € 164
Topsport D1 € 127
Zaalhockey Jr € 82
Zaalhockey per Seniorenteam € 640
Zaalhockey Sr geen veldlid € 50

TOELICHTING
* Indien je een machtiging tot automatische incasso afgeeft voor het innen van je contributie, is termijnbetaling ( 4 termijnen, te weten eind aug, eind sept, eind okt en eind nov) mogelijk. Verzoeken voor termijnbetaling kunnen uiterlijk tot 1 augustus voor het komende seizoen worden ingediend bij [email protected]

* Bij betaling in 1 termijn via automatische incasso wordt het bedrag eind augustus van het seizoen geïncasseerd. Bij factuurbetaling moet het bedrag voor eind augustus worden overgemaakt.

* Termijnen worden gespecificeerd op de factuur.

* Eenmalig inschrijfgeld voor nieuwe leden: € 60,-

* Indien er sprake is van gezinscontributie dan is deze berekend op basis van de van toepassing zijnde individuele contributies (exclusief Zaalhockey, Tophockey toeslag en éénmalig inschrijfgeld).

* Vaststelling geschiedt eenmalig aan het begin van het verenigingsjaar.

* Definitie gezin: een gezin bestaat uit ouder(s) en kinderen (t/m 18 jaar (vóór 1 oktober)) woonachtig op hetzelfde adres.

* Opzegging schriftelijk per mail vóór 15 juni van het lopende verenigingsjaar via [email protected]. Enkel en alleen A-jeugdleden die gaan studeren kunnen vóór 15 juni uitstel aanvragen voor opzegtermijn tot 15 augustus.

* Voor de overige voorwaarden m.b.t. inschrijfgeld, contributie, niet tijdige betaling, restitutie en opzegging wordt verwezen naar de contributievoorwaarden (als PDF bijgevoegd).

** Eenmalig te gebruiken voor nieuwe potentiele leden, lopend vanaf 1 mei tot 31 juli (3 maanden), geldt alleen voor deelname aan trainingen niet aan wedstrijden. Indien iemand het seizoen erop lid wil worden, betaalt deze persoon inschrijfgeld en normaal geldende contributie.

Contributievoorwaarden seizoen 2021-2022