HeaderPhoto
Algemeen

Update financiële situatie en maatregelen Exploitatie BV

Nieuws afbeelding 29-3-2021
We kijken allemaal uit naar het moment dat iedereen weer volop kan hockeyen. En gelukkig zijn de vooruitzichten goed en wordt er alweer volop getraind en gehockeyd binnen de ruimte die de huidige overheidsmaatregelen ons bieden. Daarnaast zijn en worden er zoveel mogelijk mogelijkheden benut om toch activiteiten aan te kunnen bieden.  
 
Het is wel duidelijk dat de hele coronacrisis er behoorlijk heeft ingehakt. Bij onze leden, onze sponsors, en bij ons als club. De loyaliteit van allen heeft ons ongelooflijk goed geholpen. Dank daarvoor aan iedereen!
 
Met alleen loyaliteit zijn we er niet. De club heeft een serie maatregelen moeten doorvoeren om de club gezond door deze crisis te leiden. Variërend van tijdelijk stopzetten van inhuur contracten, het bevriezen van onkosten en uitgaven, tot het aanvragen van steunmaatregelen en afspraken met gemeente, de bank en andere partners om de schade te beperken en het voortbestaan van de club te waarborgen. 
 
Wat we ook hebben moeten doorvoeren is een reorganisatie binnen onze HC Oranje-Rood Exploitatie B.V.  Voor de coronacrisis was de financiële gezondheid van de hiervan al matig, corona heeft dit natuurlijk verergerd.
 
De Exploitatie B.V. houdt zich bezig met ons complex; het clubhuis, de velden en alles wat daarmee samenhangt. De inkomsten van Exploitatie zijn de opbrengsten van de horeca, de verhuur van onze accommodatie plus de veldhuur die door de vereniging wordt betaald. De uitgaven van de exploitatie zijn de kosten van de huur en onderhoud van de velden (aan de gemeente en aan banken) en de kosten aan het complex. Dat gaat dan over de rente en aflossing van de hypotheek, energie, verzekeringen, schoonmaak, verwerking afval etc.  
 
Om bedrijfseconomische redenen hebben we daarom helaas moeten besluiten dat de functie van Monique Ward is komen te vervallen. Wij hebben samen met Monique haar arbeidsovereenkomst ontbonden met wederzijds goedvinden. Uiteraard bedanken wij haar enorm voor haar inzet en hopen haar als OR-fan nog vaak op de club te zien. Een aantal van haar taken is reeds verdeeld onder commissies, vrijwilligers en Simol, de exploitant van ons clubhuis/horeca. 

Daarnaast hebben we afgelopen periode ook heel gericht gekeken naar een verbetering van onze bestaande contracten die vanuit de Oranje-Rood Exploitatie B.V. zijn afgesloten met onze partners.
Dit heeft onder andere geleid tot een aanpassing en verlenging van ons contract met Reece, CSU en Simol. En dat is natuurlijk heel goed nieuws.
In het verlengde contract met Simol gaan we intensiever samenwerken op het gebied van:
  • Facility management (facilitaire dienstverlening aan club en huurders van onze accommodatie);
  • Business development (uitbouwen van huidige omzet op het gebied van verhuur van onze organisatie en horeca, binnen de context van sport);
  • Eventmanagement (organisatie en uitvoering van zowel externe als interne evenementen en bijeenkomsten).
 
Op dit moment kijken we samen met Simol hoe hier invulling aan te geven. We hopen jullie op korte termijn hierover verder te berichten.
 
Samengevat, we blijven met zijn allen strijden om als club gezond uit deze unieke crisis te komen. En dat gaat lukken, met zijn allen!
 
Dank nogmaals aan iedereen voor jullie geduld en loyaliteit. 

Pieter Janssen
Voorzitter