HeaderPhoto

GA NAAR LUSTRUMSITE
Algemeen

Terugblik Algemene Ledenvergadering 16 mei

Nieuws afbeelding 23-5-2022
Op 16 mei 2022 heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden.
Hierin is uitgebreid ingegaan op het afgelopen seizoen en er werd ook vooruitgekeken naar het komende seizoen. 
 
  • Missie en DNA
De missie en het DNA van de club zijn verwoord in drie pijlers: Verbinding, Spelplezier en Groei. Deze hebben een duidelijke volgorde: Eerst verbinden met elkaar, daarna spelen/samenwerken en daaruit volgt groei. 
We hebben deze pijlers vertaald in We Connect – We Grow – We Play, ook voor onze internationale leden en groeiende aanwas vanuit de HTC Campus/expats.  Deze fungeren als een paraplu voor onze ambitie en onze projecten voor jeugd, senioren,    tophockey, exploitatie en de maatschappij.

  • Contributie
Zowel de begroting voor de vereniging en de Exploitatie BV als de contributie voor volgend seizoen zijn door de ALV vastgesteld en goedgekeurd door de aanwezige leden. De contributie wordt voor alle leden met 3% verhoogd zodat we een sluitende begroting krijgen voor komend seizoen.

  • Bestuur
Met een meerderheid van stemmen heeft de ALV beslsoten om de volgende leden her te benoemen voor een periode van 3 jaar. Dit op voordracht van het bestuur.
Pieter Janssen. 
Birgit Slaats 

Nancy Aschman heeft afscheid genomen per 17 december 2021 van de raad van Toezicht. 

  • Veld 2
Veld 2 gaat komend seizoen vervangen worden en het wordt een hoogwaardig water kunstgrasveld. Reden voor de keuze voor veld 2 is dat deze echt aan vervanging toe was. 

  • Rookvrij
Vanuit de gemeente is medegedeeld dat vanaf 1 augustus 2022 er niet meer gerookt mag worden in, op en bij alle Eindhovense sportaccommodaties.

  • Erelid
Het toetje van deze ALV was toch wel de aankondiging dat we een mooi erelid rijker zijn: Suzette van der Merwe.  Meer dan 10 jaar plande zij elke zaterdag de jeugdwedstrijden in op onze velden.


De notulen en de presentatie volgen spoedig op het besloten gedeelte van onze website.